Dira

kuendelea kuwa mshirika hakika na wa kuaminika katika uwekezaji utakaoleta mabadiliko chanya kwenye  maisha ya watu.

Dhima

Kutoa huduma zenye ubunifu , faida na ufanisi utakaokidhi matarajio ya wadau.

MisingiYetu

Uwazi: Tunazingatia uwazi katika shughuli zote za uwekezaji.

Uaminifu na Uadilifu: Tunafanya shughuli zetu za uwekezaji kwa uaminifu na uadilifu wa hali ya   juu.

Kanuni za Kazi: Tunafanya kazi kwa pamoja ili kuhakikisha tunatoa huduma bora  kwa     wawekezaji wetu.

Heshima: Tunathamini watu kwa usawa na haki.

Ufanisi: Tunafanya kazi kwa juhudi ili kutoa huduma kwa ufanisi wa hali ya juu.

Wajibu Kwa Jamii: Tunashiriki katika shughuli za maendeleo ya jamii.