Mfuko wa Umoja
Wekeza Maisha
Mfuko wa Watoto
Mfuko wa Jikimu
Mfuko wa Ukwasi
Mfuko wa Hati Fungani