Umoja Fund
Wekeza Maisha
Watoto Fund
Jikimu Fund
Liquid Fund